Cover image for 明人詩話要籍彙編. 詩評卷
明人詩話要籍彙編. 詩評卷
Title:
明人詩話要籍彙編. 詩評卷

松石軒詩評 一卷

談藝錄 一卷

吟窗小會 一卷

唐詩品 一卷

詩談 一卷

藝苑卮言 八卷, 附錄四卷

詩家直說 四卷

國雅品 一卷

詩的 一卷

四友齋詩說 三卷

說詩 三卷

玉笥詩談 二卷, 續玉笥詩談 一卷

藝圃擷餘 一卷

詩藪 二十卷

詩學雜言 二卷

雪濤閣詩評 二卷

詩源辯體 三十六卷

說詩補遺 八卷

詩鏡總論 一卷

藝圃傖談 四卷

詩紀匡謬 一卷

唐音癸籤 三十三卷

杜詩攟 不分卷
Author:
陳廣宏, 1962- 編校
ISBN:
9787309129373
Edition:
第1版
Publication Information:
上海市 : 復旦大學出版社, 2017
Physical Description:
5冊 ; 22公分
Contents:
松石軒詩評 一卷 / 談藝錄 一卷 / 吟窗小會 一卷 / 唐詩品 一卷 / 詩談 一卷 / 藝苑卮言 八卷, 附錄四卷 / 詩家直說 四卷 / 國雅品 一卷 / 詩的 一卷 / 四友齋詩說 三卷 / 說詩 三卷 / 玉笥詩談 二卷, 續玉笥詩談 一卷 / 藝圃擷餘 一卷 / 詩藪 二十卷 / 詩藪 二十卷 / 詩學雜言 二卷 / 談藝錄 一卷 / 雪濤閣詩評 二卷 / 詩源辯體 三十六卷 / 詩源辯體 三十六卷 / 說詩補遺 八卷 / 詩鏡總論 一卷 / 藝圃傖談 四卷 / 詩紀匡謬 一卷 / 唐音癸籤 三十三卷 / 杜詩攟 不分卷
Subject Term:

Field 805:
npmlib 821.86 8722 特藏 os 10704846 (v.6) 10704847 (v.7) 10704848 (v.8) 10704849 (v.9) 10704850 (v.10)
Holds: Copies: